Att lyssna med nya öron – Dylans Forever Young post bebis

May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young

Jag har alltid haft en kluvet förhållande till Bob Dylan. I min uppväxt var han ett naturligt inslag i musikflödet och många gånger har jag hört min far berätta hur konserter med Dylan varit både det absolut bästa han sätt, och det absolut värsta.

När jag fyllde 15 fick jag ett samlingsalbum i födelsdagspresent och några av hans tidigare låtar fastnade hos mig. Det har dock alltid funnits något som skavt, något som gjort att jag inte kunnat omfamna honom. Ibland är det den alltför nasala omelodiska rösten, ibland det obligatoriska munspelssolot.

I en period av svårmod köpte jag Blood on the Tracks och började se på hans musikskapande med andra ögon, ett skapande med texterna i fokus. Jag upptäckte att han satte ord på känslor jag känt och stunder jag upplevt.

Allt från det krossade hjärtat lämnat i ett ofrivilligt uppbrott,

We had a falling-out, like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation, it pierced me to the heart. She still lives inside of me, we’ve never been apart” – If You see her say hello, Blood on the tracks, 1975

till rena kärleksfulla lyckostunder i (en för övrigt tämligen sorglig sång om kärlek som håller på att tyna bort).

”Suddenly I turned around and she was standin’ there. With silver bracelets on her wrists and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. ’Come in,’ she said, ’I’ll give you shelter from the storm'” – Shelter from the storm, Blood on the tracks, 1975

May you grow up to be righteous
May you grow up to be true
May you always know the truth
And see the lights surrounding you
May you always be courageous
Stand upright and be strong
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young

Och nu, när jag adderat papparollen till upplevda erfarenheter, har jag plötsligt förstått Forever Young. Bob Dylan skrev den till albumet Planet Waves (1976) som han spelade in med The Bandoch aldrig har väl faderskapet och kärleken till ett barn beskrivits bättre. Jag lyssnar och sjunger med, den greppar tag i mig och jag vet att det är precis den tryggheten, de lätta fötterna och nyfikenheten på livet jag vill ge till min dotter!

EdithMay your hands always be busy
May your feet always be swift
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift
May your heart always be joyful
May your song always be sung
May you stay forever young
Forever young, forever young
May you stay forever young