Shelter from the storm

 

tintin

Gunnar Hökmark säger det som behöver sägas. I övrigt är detta ingen dag för amatöranalyser eller politisk propaganda, utan en för omtanke. Bara omtanke.

Dels har vi förtalets aktörer som menar att terrorn beror det öppna Europa och på de flyktingar som har kommit hit. I mitt twitterflöde sticker de upp sina uppfattningar i tron att det är öppenhet och frihet som är problemet, inte slutenheten, förtrycket och hatet. Terrorn har sin rot i förtryck, slutenhet och inskränkthet, i det hat som odlas när människor inte har tillgång till det syre som frihet och öppenhet ger. Terrorismen har slagit till i land efter land och känner inga gränser. Allra värst och allra mest i de slutna länderna där bara gränser finns.

Terroristerna tar sig alltid fram för att slå till mot öppenheten. Öppna gränser eller ej. Förtalets aktörer får inte förslumma vår debatt om hur vi ska möta terrorn. Den ska ske genom att vi bekämpar de skyldiga, inte genom att vi gör de oskyldiga till våra fiender.